Welzijnsschakel Steksken Geraardsbergen

Woordje van de nieuwe voorzitter:

Als je de naam Ann van Nieuwenhove hoort of uitspreekt, associeer je deze automatisch met welzijnsschakel het Steksken. Ann is immers de oprichter van deze welzijnsschakel  en geeft al zeven jaar het beste van zichzelf voor deze organisatie.  De welzijnsschakel groeide, kreeg welverdiende subsidies en werd een gevestigde waarde in Geraardsbergen mede door vrijwilligers die helpende handen boden. Vrijwilligers zijn van grote waarde in welzijnsorganisaties want zij zijn het hart van ieder initiatief.

 

Na zeven jaar neem ik de fakkel over van het voorzitterschap.  Ik wil haar bedanken voor het vertrouwen en beloof de fakkel brandend te houden met evenveel inzet en passie. Samen met jullie wil ik verder blijven werken aan het verrijken en (onder) steunen van onze doelgroep op hun levenspad.  Een levenspad dat voor iedereen uniek is, waar iedereen een eigen rugzak heeft die we samen trachten te dragen zodat deze hopelijk minder zwaar op de schouders weegt.  Door elkaar te steunen, samen te werken, samenhorigheid te creëren, samen activiteiten te doen, enzovoort  wil ik, samen met de andere leden van Steksken een licht laten schijnen waar eenieder zich kan  aan vastklampen in tijden dat het moeilijk(er) gaat en donkerte om de hoek loert. De stralen van dit licht bouwen we samen op en is er voor iedereen. Want in een welzijnsschakel is eenieder welkom ongeacht achtergrond, religie, afkomst, nationaliteit enzovoort. Respect voor ieders zijn, wordt hoog in het vaandel gedragen binnen het Steksken.  

  

Het aanbod van activiteiten moet aangepast zijn aan de bezoekers en ook hun ideeën en voorstellen moeten gehoord worden. Zo leren mensen luisteren naar elkaar. Ze kunnen leren van elkaar en  zeker niet te vergeten of onderschatten, wij ook van hen!! Ieder persoon heeft een kunnen, een talent en dat wil ik bij ons mensen naar buiten brengen. Eigenwaarde en zelfvertrouwen terug opbouwen,  de mensen in hun waarde herstellen met behulp van vrijwilligers en medemensen is een doel op zich. Met vallen en opstaan, maar dat is niet erg: ik zie Steksken dan fungeren als vangmat om de val minder hard te laten aankomen en als reikende hand om terug recht te staan en opnieuw of verder te proberen.   

Naast onze bezoekers zijn ook vrijwilligers van groot belang. Ik hoop het aantal vrijwilligers in de toekomst in aantal dan ook op te trekken. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer draagkracht. Hoe meer draagkracht hoe meer mogelijkheid om van waarde te zijn voor onze mensen.

 

Steksken slaat voor een stuk een nieuwe richting in. We gaan een nieuw project starten, in nieuwe gebouwen, met nieuwe partners, maar toch met de zorg voor onze eigen doelgroep. We zullen onze eigen mensen mee inschakelen in de inzet voor mensen met andere noden. Zo geven mensen opnieuw zin aan hun leven, als ze zich kunnen inspannen om anderen te helpen. Later verklappen we jullie meer over onze nieuwe plannen. Alles is nog in wording.

Want is SAMEN  aan en met mekaar werken nu niet net dat waar het Steksken voor staat?

 

 Alain jullie  voorzitter.

Help ons anderen te helpen en steun ons door een kleine bijdrage te storten op volgend rekeningnummer :  BE57 9731 1717 6135

Welzijnsschakels leggen de nadruk op ontmoeting en sensibiliseren ... armoede op z'n breedst 
Ze brengen de mensen samen om sociale uitsluiting tegen te gaan.
Andere zoeken naar vormen van ondersteuning via bezoeken bij de gezinnen of opvang en begeleiding van de kinderen. 

Maar het kan ook door de armoede op structureel vlak aan te pakken door participatie
aan het gemeentelijk armoede- en welzijnsbeleid of door stappen te zetten naar basisscholen.

 

Wat is het doel van Welzijnsschakel Steksken ?

Achter armoede zit dikwijls een meevoudig gekwetste mens. Door de warme ontmoetingen bij Steksken kunnen mensen stilaan herstellen en een hechte vriendengroep opbouwen met mensen die in hun geloven, zonder vooroordelen.

Mensen in armoede zijn niet lui,

ze zijn lam geslagen door wat ze hebben meegemaakt.