Kaarten vanaf nu te verkrijgen bij onze vrijwilligers of via telefoon 0478 20 63 26.

Reservatie pas geldig na betaling op nr. BE57 9731 1717 6135 met als mededeling naam en aantal personen.

Welzijnsschakels leggen de nadruk op ontmoeting en sensibiliseren ... armoede op z'n breedst 
Ze brengen de mensen samen om sociale uitsluiting tegen te gaan.
Andere zoeken naar vormen van ondersteuning via bezoeken bij de gezinnen of opvang en begeleiding van de kinderen. 
Maar het kan ook door de armoede op structureel vlak aan te pakken door participatie
aan het gemeentelijk armoede- en welzijnsbeleid of door stappen te zetten naar basisscholen.

 

Wat is het doel van Welzijnsschakel Steksken ?

Achter armoede zit dikwijls een meervoudig gekwetste mens. Door de warme ontmoetingen bij Steksken kunnen mensen stilaan herstellen en een hechte vriendengroep opbouwen met mensen die naar hen luisteren, in hun geloven, zonder vooroordelen. Mensen zijn sterk betrokken op elkaar.

Vrijwilligers met en zonder armoede ervaring slaan de handen in elkaar en realiseren mooie projecten.
We voelen ons allemaal gelijkwaardig.

Mensen in armoede zijn niet lui,

ze zijn lam geslagen door wat ze hebben meegemaakt.

 

Rating: 3.4 sterren
5 stemmen

 

Onze  locatie: Abdijstraat 4

Open: maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 uur tot 16 uur

We bieden drie keer per week soep tussen 12 en 13 uur

 voor 1 euro.

op vrijdag een volledige warme maaltijd mits reservatie.