Visietekst Welzijnsschakel Steksken
Word – 15,3 KB 291 downloads

Visietekst welzijnsschakel Steksken

Algemene visie van welzijnsschakels

Ontmoeten -  samenkomen van mensen, leefwerelden
We zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt. We nodigen mensen met en zonder uitsluitingservaring steeds opnieuw uit om zichzelf te zijn en de ander te leren kennen. We zien ontmoeten als het creëren van een moment zonder drempels waar verschillende werelden elkaar kunnen zien, kunnen leren kennen en van elkaar kunnen leren. Door samen op verhaal te komen, gaan we in elkaars schoenen staan. We geloven in de kracht van ontmoeting om terug iemand te worden. Zo kan je (opnieuw) groeien en een plaats en een stem innemen in de groep, in de eigen omgeving en in de samenleving.

Betrokkenheid -  zwijgend aanwezig zijn en luisteren naar;
We nemen de tijd en de ruimte om in te gaan op zaken zoals ze zich voordoen: een gesprek zonder verwachtingen of haast, een tas koffie drinken zonder woorden of echt willen luisteren naar het verhaal dat wordt verteld. We proberen steeds opnieuw, met een open houding en zonder vooroordelen, aansluiting te zoeken bij de leefwereld en het levensverhaal van de ander. Ook al betekent dit blijven uitnodigen tot de ander klaar is om op die uitnodiging in te gaan en blijven luisteren tot de ander is uitverteld.

Gelijkwaardig - op gelijke voet
We geloven dat iedereen is geboren met krachten en talenten. Maar door situaties van uitsluiting raken deze krachten en talenten vaak ondergesneeuwd. We creëren momenten waarin iedereen met zijn of haar talenten zichzelf kan zijn, opnieuw in zichzelf en anderen kan geloven en daardoor kan groeien. We houden rekening met ieders krachten en talenten en we bewonderen de bijdrage van iedereen in de groep en van de groep. Want elke bijdrage telt.

Diversiteit - je mag er zijn, wie je ook bent
Iedereen is anders en iedereen telt mee. Daar gaan we van uit. En we gaan ook met die verschillen aan de slag. Ook al is dat dikwijls met een bluts en met een buil. Door ontmoeting leren we elkaar kennen en leren we van elkaar. Vanuit de verschillende leefwerelden, verhalen, ervaringen en perspectieven werken we samen aan een menswaardig bestaan voor iedereen.

Participeren - meemaken; mee de samenleving maken
Iedereen die wil, mag en kan deelnemen aan activiteiten in de groep, de omgeving en de samenleving. Of je nu de koffie maakt, de koffie uitschenkt, de koffie drinkt of de koffietas afwast, je bent er. Dat is wat telt. Tegelijk proberen we de samenleving te veranderen door uit te wisselen met anderen en met het beleid. De verschillende stemmen van iedereen zijn daarbij even belangrijk en mogen gehoord worden.

 

Vrijwillige inzet - vrijwillig en onmisbaar
Om armoede de wereld uit te werken, is de inzet van iedereen nodig: de inzet van de overheid, van organisaties, en beroepskrachten en de inzet op vrijwillig basis. Iedereen vertrekt daarbij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, engagement en talent. We proberen elkaar aan te vullen en te versterken. De vrijwillige inzet van iedereen, hoe groot of klein die bijdrage ook is, is welkom.

Coalitie - verbinden met anderen, ons inzetten voor gemeenschappelijke strijd
Armoede bestrijden doe je niet alleen. Van onderuit en samen met anderen denken we na over verandering. We vertrekken daarbij van de persoonlijke ervaringen van mensen en verbinden ons verhaal met dat van anderen. We signaleren onrechtvaardigheid en roepen lokale partners op om samen en hardop te strijden voor een meer rechtvaardige samenleving voor iedereen.

Insluiten -  tegenovergestelde van uitsluiten
We geloven in een samenleving waar niemand wordt uitgesloten. En dit begint in onze welzijnsschakel waar iedereen welkom is en zonder meer als deel van de groep wordt beschouwd. Van daaruit strijden we samen aan het realiseren van de sociale grondrechten voor iedereen, in het bijzonder voor mensen in armoedesituaties. We laten samen met anderen onze stem horen totdat iedereen aan onze samenleving kan deelnemen en mee vorm kan geven aan de samenleving van de toekomst.

Specifieke visie van welzijnsschakel Steksken

Onthalende functie is belangrijkste doel van onze werking. Activiteiten zijn een middel om onze doelen te bereiken, samen zinvol bezig zijn. De vrijwilligers groeien naar elkaar en worden een sterk team door samen te werken, te ontspannen en er te zijn voor en met elkaar. Door samen diverse activiteiten te doen leren we elkaar beter kennen en komen spontane gesprekken tot stand. Ondertussen staat onze deur van ons lokaal steeds open. Mensen met en zonder noden zijn steeds welkom. We zijn present, aanwezig voor wie ons nodig heeft of voor wie ons wil leren kennen. Door aanwezig te zijn bieden we voortdurend kansen voor mensen die nood hebben om contacten te leggen, voor mensen die vastgelopen zijn en die hulp nodig hebben bij zoveel verschillende dingen.
Steeds zijn er mensen aanwezig voor een persoonlijk gesprek voor wie het nodig heeft. We helpen mensen op weg naar de juiste instanties of helpen hun de juiste weg te vinden bij zaken waar ze recht op hebben. Vrijetijdspas, disabilitycard, de huurwinkel, OCMW en CAW, groep Intro, VDAB, vzw Fiola, de seingevers…Activiteiten zijn een middel om onze werking bekend te maken, zodat steeds meer mensen de weg vinden naar Welzijnsschakel Steksken. Het doel is hier ons kenbaar maken. Mensen hebben heel verschillende interesses, ons aanbod is groot zodat eenieder aan zijn of haar trekken kan komen. Soms werken we in kleine groepen aan verschillende projecten, op andere keren werken we allen samen aan een groot initiatief. Steeds is het samenhorigheidsgevoel sterk aanwezig, we zijn allemaal gelijk.

In onze werking maken we nooit onderscheid tussen doelgroep en vrijwilligers, want…Hebben we niet allemaal al eens een moment in ons leven waarbij we vastgelopen zijn en hulp nodig hebben van anderen?

 

 

Warme ontmoetingen

 

De warme ontmoetingen zijn ons eerste doel

binnen Steksken.

 

Al de rest is ondergeschikt,

onze mensen zijn al tegen teveel muren aangelopen.

Als dat bij ons ook weer gebeurt lopen ze weg.

 

Neen, wij willen er zijn voor hen

en hen zeker niet al teveel druk opleggen.

Vandaar onze laagdrempelige aanpak,

die misschien voor sommigen

tergend traag vooruit gaat.

 

Maar als je geduldig bent en blijft kijken,

dan zie je het: We boeken vooruitgang!!!

 

Mensen komen heel graag naar Steksken

omwille van die bijzondere sfeer,

van niet moeten maar mogen.

We dringen niets op aan mensen,
alles gebeurt op vrijwillige basis.
Niemand wordt afgemeten aan een ander.
Ieder zet zich in naar eigen vermogen.

We zijn allemaal gelijk

 

Het tweede belangrijke aspect is:

we voelen ons allemaal gelijk,

de ene niet meer dan de andere.

Enkelen hebben misschien

een wat coördinerende taak,

maar ook deze willen en durven we

 in handen leggen van anderen.

We vormen zo een beetje een kleine gemeenschap
die voor elkaar zorgt.

Als er iemand eens een moeilijk moment heeft

of niet meer vooruit kan,

dan is er altijd wel iemand

die klaar staat om te helpen.

 

Vanuit onze werking proberen we ook nog andere mensen te helpen. Zowel binnen als buiten Steksken.

We hopen dat nieuwe vrijwilligers

een tijdje met ons willen meelopen

om die bijzondere sfeer en manier van doen,

leven en werken te kunnen begrijpen

en zo ook hun plek te vinden bij ons.

Onze deuren staan altijd open voor jullie.

Je bent zeker welkom, je stoel staat klaar,

ik kom je halen, je mag bij mij zitten,

geef me een seintje wanner het past,

we doen samen wat jij wil’…