De ”Sociale moestuin” is voorlopig in enkele grote houten bakken op een binnenkoer. We hopen in de buurt van ons lokaal in de Abdijstraat nr. 4 een stukje grond te kunnen bewerken zodat we groenten kunnen kweken voor de soepmomenten. Tips zijn welkom.